E-BÜLTEN İSTİYORUM

Genel İçerik

Esnaf Kredi Çeşitleri

 

İşletme Kredisi;
Krediden Yararlanabilecekler;
Esnaf ve Sanatkarlar  yararlanabilir.
Kredinin Kullandırılışı;
Esnaf-Sanatkarların hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için kullandırılır.
Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni.
Kredi Limiti : 150.000 TL (150.000-100.000-75.000-50.000-35.000 TL)
Kredi Vadesi : 1-4 yıl
Kredi Faiz Oranı : Vadesi 1 Yıllık Kredilerde %4 ,
Vadesi 1 Yılı Aşan Kredilerde % 5


Şoför Esnafının Ticari Taşıt Alımına Yönelik Kredilendirilmesi;
Krediden Yararlanabilecekler;
Kredinin Kullandırılışı;

Belirtilen bir hatta yada bölgede servis aracı, nakliye, taşımacılık v.b. Konularda faaliyet gösteren şoför esnaflarının gerek herhangi bir kurum önderliğinde yürütülen projeler kapsamında gerekse bir projeye bağlı olmaksızın münferit olarak otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet, çekici, otomobil v.b. ticari taşıt ile plaka/hat alımına yönelik ihtiyaçların karşılanması amacıyla kullandırılacak bir kredi olup,

-Sıfır km ticari araç alımlarında, azami aracın KDV dahil fatura bedeli,
-2. el ticari araç alımlarında ise kasko bedelinin azami % 70’i kredilendirilecektir.
(2. el ticari araç alı mlarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)
mlarında Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’nce yayımlanan son Motorlu Kara Taşıt Araçları değer listesinde ( http://www.gib.gov.tr ) belirtilen tutarın azami %70’i dikkate alınacaktır.)
-Ticari taşıt (0 km veya 2. el) alımları için maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi kapsamında belirtilen koşullar çerçevesinde azami 60 ay vade sınırlamasının yanı sıra;
-Aracın yaşı + kredi kullandırım vadesi 10 yılı geçmeyecektir.
-Aracın yaşının belirlenmesine yönelik hesaplamada, aracın modeli ve cari yıl dikkate alınacaktır. Örneğin ; 2006 model bir aracın 2010 yılında kredilendirilmesi halinde aracın yaşı 5 olarak tespit edilecektir.
-Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir. Aracın satın alınıp kullanılmaya başlanmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra aracı satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
Kredi Limiti : 250.000 TL
Kredi Vadesi : 60 Ay
Kredi Faiz Oranı : 1 yıl vade %4, daha uzun vadeli krediler %5

 

Esnaf ve Sanatkarların İşyeri Alımına Yönelik Kredilendirilmesi;
Krediden Yararlanabilecekler;
Kredinin Kullandırılışı;

Esnaf ve sanatkarların daha uygun, modern ve organize koşullarda faaliyet göstermeleri amacıyla veya imar planı değişikliği gibi sebeplerle belediye, özel idare kurumları ve benzeri sivil toplum örgütlerinin önderliğinde yürütülen çalışmalarla/projelerle esnaf ve sanatkarların toplu işyeri veya münferit alımına yönelik olarak Kooperatiflerimiz kefaletiyle (kefalet veremeyen kooperatiflerin bulunduğu yerlerde doğrudan) kullandırılacak bir kredi olup,

-İş yerinin satın alınmasından sonraki kredi talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak ortak, kooperatife kredi talebinde bulunmasından sonra işyerini satın almış ise talep değerlendirmeye alınabilecektir.
-Kredinin üst limiti kredi talep edenin kredi değ erliliği ile ipotek alınacak taşınmazın ekspertiz değeri dikkate alınarak belirlenecektir.
-Tahsis edilecek kredi üst limiti, satı n alınan / alınacak işyerinin ekspertiz değerinin %75’ini geçmeyecektir.
-Kredi kullandırımlarında maksimum 60 ay vade uygulanacaktır.

Kredi Teminatı;
Kooperatif kefaleti ve şahıs kefaleti, ipotek, ticari işletme rehni yanı sıra ilave olarak diğer nakdi ve gayrinakdi teminatlar.
Kredi Limiti : 250.000 TL
Kredi Vadesi : 60 Ay
Kredi Faiz Oranı : 1 yıl vade %4, daha uzun vadeli krediler %5

Yazdır