E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İller İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE
Sayı : 89780865-153-E.9863 18/06/2020
Konu : LGS ve YKS Tedbirleri

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve
Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda
gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda;
1­ Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci
oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek
amacıyla;
20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
2­ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020
Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini
azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020
Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
3­ Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının
toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek(Szh9Ep-X5Q9gv-gqXVWi-cuUpsa-Ujm1KL8g) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Bilgi için: Ayhan GÜNDÜZ Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 İçişleri Uzmanı e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Telefon No:

halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
4­ LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması
amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
­ LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma
günleri saat 20.00'a kadar,
­ LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00­13.00 saatleri
arasında,
­ YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma
günleri saat 20.00'a kadar,
­ YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00­13.00 saatleri
arasında,
­ YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00­16.00 saatleri arasında, açık bulundurulacaktır.
5­ LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve
yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır.
6 ­ Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.)
biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.
7­ Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün
alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icra edilecektir.
8­AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş
yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),
b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı
Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
d) Akaryakıt istasyonları,
e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(Szh9Ep-X5Q9gv-gqXVWi-cuUpsa-Ujm1KL8g) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Bilgi için: Ayhan GÜNDÜZ Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 İçişleri Uzmanı e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Telefon No:

ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir
adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un
ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin
üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
j) Oteller ve konaklama yerleri,
k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması
devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden
sahaları ile sınırlıdır.),
m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek;
zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
p) Sebze/meyve toptancı halleri,
9­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (8) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri
vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(Szh9Ep-X5Q9gv-gqXVWi-cuUpsa-Ujm1KL8g) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Bilgi için: Ayhan GÜNDÜZ Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 İçişleri Uzmanı e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Telefon No:

altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt
dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık
vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde
çalışanlar,
i) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
o) Veteriner hekimler,
ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
p) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların
imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile
beraber çalışanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(Szh9Ep-X5Q9gv-gqXVWi-cuUpsa-Ujm1KL8g) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Bilgi için: Ayhan GÜNDÜZ Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 İçişleri Uzmanı e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Telefon No:

Bu Genelgenin (8) numaralı "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar" başlığının (ı)
maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca; LGS sınavı için en geç 19.06.2020 Cuma günü saat 13.00'a, YKS sınavı için en geç 26.06.2020 Cuma günü saat 13.00'a kadar alınacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat
uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.


Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:

Gereği:
81 İL VALİLİĞİNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgi:
CUMHURBAŞKANLIĞINA
ADALET BAKANLIĞINA
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞINA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR
BAKANLIĞINA
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞINA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA ULAŞTIRMA VE ALTYAPI
BAKANLIĞINA


*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek(Szh9Ep-X5Q9gv-gqXVWi-cuUpsa-Ujm1KL8g) kodunu yazınız.

Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 Bilgi için: Ayhan GÜNDÜZ Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 İçişleri Uzmanı e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi Telefon No:

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Müdürlüğü RIDARES Tedbirleri 18/06/2020 Koronavirü salgınının görüldügü Cumhurbaşkanımızın itibaren, Bakanlığı doğrultusunda salgının/ Kurulunun uygulamay geçirilmiştir önümüzdeki Yükseköğretim Kurumlar Sınavının tedbir kararı yapılacak açısından Geçis Sınavı koşullarda Liselere Haziran 2020 umartesi birinci sonrasında apılmasını içinde voğunluğu Yükseköğretim Kurumları Cumartes baslayıp13 (YKS: oturumu oturumu Haziran Haziran sonrasında yapılmasın Haziran olan amacıyla; Kurumları arasında halindeise Haziran sağlanması ürücüsüil birlikte ylarınT. gelinmesi iryakını, satlamas Kartıbaşı urularının alınması yazınız'
Görüntünün olası içeriği: yazıGörüntünün olası içeriği: yazı
Görüntünün olası içeriği: yazı
 
Görüntünün olası içeriği: yazı

Yazdır