E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

6745 SAYILI TORBA KANUN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunda düzenlenerek hayata geçen ve teşkilatımızı özellikle ilgilendiren konuların açıklanması ihtiyacı doğmuştur. Buna göre;

         - Kanunun  62. Maddesi ile; 01/10/2016 tarihinden itibaren olmak üzere; 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının  (b) bendi kapsamında sigortalı olanların (isteğe bağlı sigortalılar hariç olmak üzere)  malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacaktır. Sigortalıların bu indirimden faydalanabilmesi için, Hazine tarafından  karşılanmayan  kısmın zamanında ödenmiş olması ve sigortalı adına başka bir prim borcu, gecikme zammı ve cezası bulunmaması gerekmektedir.Daha önce yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olan ve ödemesi devam eden primler , borç olarak değerlendirilmeyecektir.

          -  Kanunun 71. Maddesi ile; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ‘Yürürlük’  başlıklı 38. Maddesinin 1. Fıkrasının  (a) bendinin  (1) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81. Maddesi kapsamında çalışanlar  hariç olmak üzere Kamu  kurumları ile 50’den az çalışanı olan  ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesinde düzenlenen İş Güvenliği uzmanı ve İşyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bu madde kapsamında olmak üzere işveren veya işveren vekilinin kendi işyerlerinde yürütebildikleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenme yükümlülüğü 01/07/2017 tarihine ertelenmiştir. 

           -  Kanunun 54. Maddesi ile; şehir içinde taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis aracı ve otobüs ile şehir içinde veya şehirler arasında kamyon, kamyonet, çekici ve benzeri araçlarla taşımacılık faaliyetinde bulunan esnaflarımıza, 30 Haziran 2019 tarihine kadar mevcut araçlarını yenilemeleri halinde, yeni araçlarını ÖTV’siz olarak satın alma imkanı getirilmiştir.Bu düzenlemeden, 7 Eylül 2016  tarihi itibariyle trafik tescil kuruluşları tarafından yük ve yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil ettirilmiş her bir araç için ayrı ayrı yararlanılabilecektir. Uygulamaya ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca  tebliğ çalışmaları devam etmektedir. Anılan tebliğin birkaç gün içinde tamamlanarak, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesi ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların belirlenmesi beklenmektedir.

               Saygılarımızla Kamuoyuna duyurulur.

Yazdır