E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

GIDA İŞLETMESİ KAYIT BELGELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” gereği; Bu yönetmeliğin yayımından önce çalışma izni ve gıda sicili belgesi, kayıt belgesi veya bu belgelere eşdeğer belge almış ve halen faaliyet gösteren kayıt kapsamındaki gıda işletmeleri, bu belgelerini en geç 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikteki kayıt belgesi ile değiştirmek zorundadır.

10.01.2013 tarih ve 28524 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; gıda işyeri sahiplerinin EK-4’te yer alan dilekçe ve beyanname ile birlikte Tarım il/ilçe müdürlüklerimize başvurmaları ve daha önce izin almış gıda üreten işyerlerinin eski belge asıllarını da iade etmeleri gerekmektedir.

Merkez ve ilçelerdeki konu ile ilgili odamıza üye; gıda üreten, depolayan, satan ve toplu tüketim yapan işyeri sahiplerinin konu ile ilgili uyarılarak en kısa sürede işletme kayıt belgelerini almalarının sağlanması aksi takdirde; gıda üreticilerine 2.560 TL ve satıcılarına 1.280 TL idari para cezası uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir.

İlgili üyelerimize önemle duyurulur. 


1. DOSYAYI İNDİR

Yazdır