E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

NARGİLELİK TÜTÜN MUAMÜLÜ SUNUM UYGUNLUK BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

(A) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi Almak İsteyen Gerçek Kişiler Adına Yapılacak Başvurularda:

1)      Başvuru Dilekçesi

2)      Nüfus cüzdan fotokopisi (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

3)      İkametgâh aslı

4)      Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı)

5)      Nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ve/veya turizm işletme belgesi örneği (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

6)      Yetkili makamlardan alınacak uygunluk yazısı aslı, işletmelerin mahal olarak veya hukuki statüleri gereği bağlı oldukları yetkili merciden (Mülki Amirlik, Belediye, İl Özel İdaresi veya Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri)

7)      Vergi levha fotokopisi (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

8)      Satış belgesi bedeli Ziraat Bankası şubelerinde kullanımda olan “TAPDK Kurumsal Tahsilât Ekranı” vasıtasıyla ve eksiksiz olarak ödendiğine dair dekontun aslı.

 

(B) Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi Almak İsteyen Tüzel Kişilik Adına Yapılacak Başvurularda:

1)      Başvuru Dilekçesi

2)      Nüfus cüzdan fotokopisi(aslının ibraz edilmesi şartıyla  ) ve ikametgâh aslı (Tüzel kişiliği temsilen başvuran gerçek kişinin)

3)      Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Son 6 ay içinde alınmış olmalı) (Ltd. Şti.’lerde şirket yetkilisi, A.Ş.’lerde ise yönetim kurulu ve temsile yetkili tüm gerçek kişilerin)

4)      Nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ve/veya turizm işletme belgesi örneği (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

5)      Yetkili makamlardan alınacak uygunluk yazısı aslı, işletmelerin mahal olarak veya hukuki statüleri gereği bağlı oldukları yetkili merciden (Mülki Amirlik, Belediye, İl Özel İdaresi veya Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri)

6)      Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

7)      İmza sirküleri aslı ve fotokopisi (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

8)      Vergi levha fotokopisi (aslının ibraz edilmesi şartıyla)

9)      Satış belgesi bedeli Ziraat Bankası şubelerinde kullanımda olan “TAPDK Kurumsal Tahsilât Ekranı” vasıtasıyla ve eksiksiz olarak ödendiğine dair dekontun aslı.

 

 

·         2013 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ BEDELİ

Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi Bedeli  2.000 TL

Yazdır