E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMUOYU DUYURUSU

Nargilelik tütün mamulünün piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketicilere sunumu yapan işyerlerinin, 27.07.2013 tarihine kadar Kurumumuzdan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almaları gerekmektedir.

Nargilelik tütün mamulünün piyasaya arz ambalajını açarak mevzuata uygun şekilde nihai tüketicilere sunumu yapan işyerlerinin, 27.07.2013 tarihine kadar Kurumumuzdan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almaları gerekmektedir.

 

Sözkonusu belgeleri almak isteyenlerin, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Satış ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinde sayılan belgelerle birlikte kurumumuzca yetkilendirilen esnaf odaları ile ticaret odalarına başvurmaları gerekmektedir.

 

Nargilelilk tütün mamulü sunumu yapan işyerlerinin, 27.07.2013 tarihine kadar “Nargilelik Tütün mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” almamaları halinde, nargile içim yerlerinde hizmet vermeleri mümkün olmayacaktır. Bu tarihten itibaren sunum yaptıklarının tespiti halinde 4733 sayılı Kanun doğrultusunda idari para cezası uygulanacaktır.

 

Kamuoyuna duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Suat EVCİMEN

                                                                          Başkan

Yazdır