E-BÜLTEN İSTİYORUM

Duyurular

Yeni Nesil Yazarkasa-POS Cihazına Geçiş Süresi Uzatıldı.

29.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle;

29.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 427 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle;

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

faaliyetlerinde yeni nesil yazarkasa-POS cihazı kullananlar ile;

- Yol kenarı otopark hizmeti veren mükelleflerin

yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özelliği olanlarını kullanma zorunluluğuna geçiş

süreci 01.10.2013 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yazdır